วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สร้างชื่อต่อเนื่อง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดกั๊บแก๊บนางไห ในงานเจ้าพ่อพญาแล ปี 63

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นายสุวิทย์ พื้นหินลาด และนางสาวธิดารัตน์ ป้องขันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ สมาชิกวงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในโอกาสที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดกั๊บแก๊บนางไห งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท และถ้วยรางวัล พร้อมกันนี้ นางสาวรัสวดี แก้วโก นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท และถ้วยรางวัล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ