นักศึกษาราชภัฏโคราช หนุ่มกายงาม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเพาะกายฯ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนายเนติพงษ์ จุลจอหอ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” ประจำปี 2563 “MUSCLE AND PHYSIQUE CONTEST 2019” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า The bright พระราม 2 ซึ่งผลปรากฏว่า นายเนติพงษ์ จุลจอหอ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นแอธเลติคฟิสิค ชาย ส่วนสูงเกิน 170 เซนติเมตร ได้รับเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท และถ้วยรางวัล

   การแข่งขันกีฬาเพาะกายฯ จัดโดย สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย ที่ผ่านการพัฒนาฝึกฝนรูปร่างสรีระ ในแบบ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ให้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อทดสอบความพร้อมในระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้และแนะนำวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนากล้ามเนื้อให้มีรูปร่างแข็งแรง งามสง่า และมีสุขภาพดี อันเป็นการกระตุ้นให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การออกกำลังกายแบบ Weight training ด้วยการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในครัวเรือนและสิ่งของใกล้ตัว และเป็นการสรรสร้างให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เสริมศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสมืออาชีพในอนาคต