มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญาทิพย์ ควบพิมาย

   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทย กีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คนหญิง ในกีฬา Sea game’s 2019 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้