นักศึกษาศิลปศึกษา ราชภัฏโคราช โชว์ฝีมือสุดเจ๋ง คว้ารางวัลการออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวไทย จากใจคนสร้างสรรค์

   สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานของนางสาวจันทร์นิภา ทะวรรณกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ชื่อผลงานแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวไทย จากใจคนสร้างสรรค์ Paradise @Thailand ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งผลปรากฏว่าผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท โดยมี นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผู้มอบรางวัล ภายในงาน รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

   การประกวดออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวไทย จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการใช้พลังสร้างสรรค์ผลิตสื่อประเภทแผนที่ท่องเที่ยว อันจะทำให้เกิดการสำรวจข้อมูลท่องเที่ยวในชุมชน/เมือง มีการจดบันทึกข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบแผนที่ โดยไม่จำกัดแนวคิด เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเกิดการสร้างเป็นเว็บไซต์เก็บข้อมูลแผนที่การท่องเที่ยว โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแผนที่ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย