Tender


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

                 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 

 ประกาศเชิญชวน ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
**คลิกอ่านประกาศ**

เอกสารประกวดราคา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิ๊กที่นี้ 

ร่าง TOR คลิ๊กที่นี้