ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
121ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3/2561
122ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 10/2562
123ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 9/2562
124ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2562
125ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 6/2562
126ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 7/2562
127ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2562
128ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2562
129ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.3/2562
130ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.2/2562
131ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.1/2562
132ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 5/2562
133ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2562
134ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 1/2562
135ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
136ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
137ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
138ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/2562
139ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงลานหน้าเสาธงอนุบาลโรงเรียนสาธิตฯ
140ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
141ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
142ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
143ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
144ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
145ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
146ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
147ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
148ครุภัณฑ์การแพทย์ เลขที่สัญญา สธ 1/2561
149ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
150ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย