NRRU เปิดรับสมัครนักศึกษายุวฑูตฯ ล่ามแปลภาษานักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและล่ามแปลภาษา (Liaison Student) ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 5 ตำแหน่ง

   -ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 18 เมษายน 2563
   -รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 มกราคม 2563

#เงื่อนไขผู้สมัคร
   -เป็นนักศึกษายุวทูตหรือผู้สมัครยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   -สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ (14 มกราคม-18 เมษายน 2563)

#นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัคร Online ได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/bBHywJy9sdQ446ZX7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 หรือ โทร. 1547