100 Rai Organic Coffee ร่วมกับ Deenan Coffee ได้จัดกิจกรรม CSR นำเอาสิ่งของเครื่องใช้

   อาทิเช่น อาทิ ผ้าห่ม เสื้อผ้า ยาสามัญประจำบ้าน อาหารแห้งฯ  เพื่อช่วยเหลือพี่ชาวลีซู หมู่บ้าน ดอยช้าง หัวแม่เย็น ตำบลแม่ฮี อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์ ให้กับ 100 Rai Organic Coffee และ Deenan Coffee
ทางเราจะนำสิ่งของไปบริจาคช่วงปลายเดือนธันวาคม ณ โอกาสนี้ ขอเชิญชวนท่านใดสนใจนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่ ร้านกาแฟอินทรีย์ร้อยไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 15 ธันวามคม 2562


ขอบคุณ
100 Rai Organic Coffee