ราชภัฏโคราช "พามัดย้อม" ชวนทำผ้าและสร้างอัตลักษณ์งานออกแบบนิเทศศิลป์ฯ

   สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาผ้าและการสร้างอัตลักษณ์สู่งานออกแบบนิเทศศิลป์เชิงพาณิชย์ ในหัวข้อ"พามัดย้อม" ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 36.02.06 อาคาร 36 ชั้น 2

   ภายในงานพบกับการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ผ้าและการสร้างอัตลักษณ์สู่งานออกแบบนิเทศศิลป์เชิงพาณิชย์ เรื่อง "พามัดย้อม" การทำผ้ามัดย้อมและการสร้างอัตลักษณ์สู่งานออกแบบนิเทศศิลป์เชิงพาณิชย์ ปิดท้ายด้วยการ Workshop เทคนิคและวิธีการทำผ้ามัดย้อม วิทยากรโดย ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   ** ผู้สนใจจะต้องเตรียมเสื้อ หรือ ผ้ากันเปื้อน นำมาเข้าร่วมโครงการด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 08-1252-3926