ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "จุดประกายความคิด สู่ธุรกิจร้อยล้าน"

   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "จุดประกายความคิด สู่ธุรกิจร้อยล้าน" ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช