ขอเชิญร่วมปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน เสื้อผ้า ยากันยุง และของใช้ส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

*** ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 22 สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2200 ***