นาฏศิลป์ไทย ราชภัฏโคราช โชว์ศิลปวัฒนธรรม “ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร”

วันที่:Wednesday,27 November 2019สร้างโดย:Admin

   สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในนามสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา การแสดง “ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร” ในงานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานการแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ โดยคณาจารย์ ได้นำนักศึกษาร่วมแสดงในชื่อชุด การแสดงรำโทนโคราชเฉลิมพระเกียรติ์ การแสดงโคราชรวมใจเทิดไท้มหาวชิราลงกรณ การแสดงโคราชถวายพระพร และร่วมแสดงโขนพระราชทาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

   การจัดนิทรรศการครั้งนี้ จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชมนิทรรศการความรู้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย และการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหนึ่งเดียวในโลก