ม.ราชภัฏโคราช นำทีมอาจารย์ นักศึกษา บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ห้างเดอะมอลล์

วันที่:Tuesday,25 May 2021สร้างโดย:Admin

   วันนี้ (24 พ.ค. 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์,โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์,สำนักคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 80 คน ให้การสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ยังจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เพื่อบริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาอันเป็น “ที่พึ่งของท้องถิ่น” มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนภารกิจสำคัญในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะเป็น “ที่พึ่งของท้องถิ่น” ในทุกสถานการณ์