NRRU ต้อนรับราชพฤกษ์ช่อใหม่ ทำบุญตักบาตรและบายศรีสู่ขวัญ ปี 61

วันที่:Wednesday,01 August 2018สร้างโดย:PR nrru

        เมื่อวันที่20 กรกฎาคม2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีทำบุญตักบาตร และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 ณ หอประชุมใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้มีเกียรติ และนักศึกษาชั้นปีที่1,3 เข้าใหม่ ทำบุญตักบาตรร่วมกัน จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ โดยประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมจุดเทียนชัยบายศรีสู่ขวัญ ต่อด้วยการสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พ่อกำปั่น นิธิวรไพบูรณ์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นหมอขวัญ แล้วจึงเป็นการผูกข้อมือรับขวัญตัวแทนนักศึกษาใหม่ โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมพี่พาน้อง ร้องเพลงเชียร์ การพิสูจน์รุ่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา2561 การพาน้องร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย เพลงราชภัฏราชสีมา และกิจกรรมมอบธงประจำรุ่นของสโมสรนักศึกษาทั้ง6 คณะ

        พิธีทำบุญตักบาตรและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ด้วยการทำบุญตักบาตรรับศีลรับพรเสริมมงคลแก่ชีวิต อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อ อันจะทำให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่ทุกคณะ สานสัมพันธ์เกิดเป็นความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาใหม่มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข