จองห้องประชุมอาคาร ๙

วันที่:Thursday,21 November 2019สร้างโดย:webmaster

ระบบจองห้องประชุมอาคาร ๙

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ จองห้องประชุมอาคาร ๙

1. Login ด้วย"ชื่อ.นามสกุลตัวแรก" ที่ใช้งานระบบ MIS
  ทั้ง User และ Password  เช่น wangwan.p
2. เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถแก้ไข Password ได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อสกุล
3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
4. พบปัญหา/สอบถาม กรุณาติดต่อ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 9202
5. เมื่อท่านจองแล้วจะทราบผลการจองภายใน 1 วัน
6. หมายเลขโทรศัพท์คือข้อมูลจำเป็นสำหรับการประสานงาน "ต้องระบุ"
7. ผลการจอง สามารถเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเร่งด่วน