EDO ปีการศึกษา 2562

วันที่:Thursday,29 March 2018สร้างโดย:webmaster


Login เข้าสู่ระบบ   คลิกที่นี่ 

คู่มือการสอบ Placement Test คลิกที่นี่

คู่มือการเข้าสู่บทเรียน EDO คลิกที่นี่

--------------------

โครงการอบรมและเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 เลขที่ 770/2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป =คลิกที่นี่=

--------------------