แผนปฏิบัติราชการประจำปี

วันที่:Friday,30 March 2018สร้างโดย:webmaster

 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564


แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563


แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน 


แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559-2561

 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2560

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน

 

คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา