กำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร 14 ตุลาคม 2562

วันที่:Friday,09 August 2019สร้างโดย:Admin         ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวลงทะเบียนยืนยันเข้าพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2562 ได้ที่  http://apro.nrru.ac.th/degrees/detail/graduateConfirm.php
        

 รายชื่อบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.21น.

 หมายเหตุ   :  หากมีข้อความ (ไม่ได้กรอกข้อมูล) ให้บัณฑิตทุกระดับการศึกษา
เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
 ได้ที่ 
http://mis.nrru.ac.th/job