NRRU เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ป.โท/ป.เอก ปี 63

วันที่:Thursday,26 March 2020สร้างโดย:Admin

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก) ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัคร หรือ ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentranceสอบถามเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:Graduate School NRRU www.facebook.com/gradschoolnrru


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-15 พฤษภาคม 2563