กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 / 2560

วันที่:Friday,02 October 2020สร้างโดย:Admin บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในรอบอนุมัติจบ

  • ระดับปริญญาตรี วันที่ 4 เมษายน 2560-6 กุมภาพันธ์ 2561
  • ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก วันที่ 6 กุมภาพันธ์-5 มิถุนายน 2561

ให้เข้ายืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 -6 ตุลาคม 2563
   >> ตรวจสอบวันที่ที่สำเร็จการศึกษา 
   >> ระบบยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   >> หมายกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   >> กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 ปี พ.ศ. 2563 
   >> กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560

   >> การแต่งกายของบัณฑิต
   >> บริการรับจอง-ใช้เช่า ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากล และบริการรถโดยสารปรับอากาศ

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและรายละเอียดอื่นๆ กรุณารอประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

*** หมายเหตุ บัณฑิตจะไม่ได้รับปริญญาบัตร กรณีขอเลื่อนรับ