ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

วันที่:Wednesday,12 June 2019สร้างโดย:Admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
รอบรับตรงอิสระ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
 
สิ่งที่ต้องนำมา
1. บัตรประจำตัวเข้าสอบ (พิมพ์จากเว็บรับสมัครออนไลน์ http://entrance.nrru.ac.th โดย "เข้าสู่ระบบ")
2. บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน/นักศึกษา
 
** ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ควรมาก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี **