เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก

วันที่:Monday,25 November 2019สร้างโดย:Admin

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 25 พ.ย.-31 ธ.ค. 2562
สอบคัดเลือก 12 ม.ค. 2563
รายงานตัว 25 ม.ค. 2563
เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 15 ก.พ. 2563

ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.nrru.ac.th และเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance