ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา โครงการเพชรราชภัฏราชสีมา ปีการศึกษา 2561

วันที่:Monday,23 April 2018สร้างโดย:bond


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ รอบโควตา โครงการเพชรราชภัฏราชสีมา ปีการศึกษา 2561
โดยขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านเข้าตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งที่ 
http://entrance.nrru.ac.th/entrance/