ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่:Friday,11 October 2019สร้างโดย:Admin

>>เปิดรอบแรก แฟ้มสะสมผลงาน 2-16 ธ.ค. 62 <<

ศึกษารายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติมคลิกที่ http://entrance.nrru.ac.th/entrance/


---------------------

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวัดทักษะความสามารถภาคปฏิบัติ 
รอบแฟ้มสะสมผลงาน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563


ผู้สมัครสอบคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/entrance


    1. ขอให้ผู้มีรายชื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก ทปอ. เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ที่ https://www.mytcas.com/

    2. สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบสถานที่สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 6-16 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/entrance/ (ทำการเข้าสู่ระบบ โดยใช้ user:รหัสผู้สมัคร และ Password:เลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร)

    3. ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ตรวจสอบวันเวลาและห้องสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

       -ผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เข้าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

       -ผู้สมัครหลักสูตรอื่น ๆ ให้มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


เอกสารที่ต้องใช้ในวันสัมภาษณ์ ‼️‼️

    1. แฟ้มสะสมผลงาน (ตัวจริง)

    2. บัตรประจำตัวเข้าสอบ

    3. บัตรนักเรียน / บัตรประชาชน

    4. ใบ ปพ. 1 (สำหรับ ม. 6) หรือ ใบ รบ. 1 (สำหรับ ปวช.)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook:ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9130,9133

---------------------


-------------------------------

ราชภัฏโคราช เปิดแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ภาคปกติ
โครงการ NRRU Open House ปี 63

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ NRRU Open House ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ บริเวณหอประชุมใหม่ ที่มีความประสงค์จะแสดงความจำนง
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เพื่อพิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามสาขาวิชาที่กำหนด เข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบแฟ้มสะสมผลงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

     ผู้มีความประสงค์จะแสดงความจำนง สามารถใช้สิทธิ์คูปองหลักสูตร แสดงความจำนงเลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชา พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (ผู้ใช้สิทธิ์คูปองหลักสูตรจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมคัดเลือกในรอบแฟ้มสะสมผลงาน) โดยสามารถแสดงความจำนง หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/entrance ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9132,9133