ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่:Wednesday,10 April 2019สร้างโดย:bond

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

 http://entrance.nrru.ac.th