ประมูลราคาเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้า บริเวณอาคาร ๓๖ ชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่:Monday,27 September 2021สร้างโดย:Admin

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประมูลราคาเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้า
บริเวณอาคาร ๓๖ ชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท แอปเปิล (APPLE INC.)