ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงทะเบียนขอใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนอกมหาวิทยาลัย NRRU VPN

วันที่:Friday,10 April 2020สร้างโดย:Admin

* ลงทะเบียนขอรหัสผ่านที่:http://shorturl.at/dE137
* คู่มือการใช้งาน:http://shorturl.at/hoNOZ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์
คุณอนุพงษ์ โพธิ:โทร 0834611434