วันเด็กปีนี้ ขอเชิญศึกษาเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ ที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรี !!!

วันที่:Thursday,09 January 2020สร้างโดย:Admin

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน พาบุตรหลาน เที่ยวชมสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าชมพิพิธภัณฑ์ #ฟรีตลอดทั้งวัน !!!!  แล้วพบกันนะคะ.....