ราชภัฏโคราช ชวนบริจาค กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สู้ภัยโควิด -19

วันที่:Friday,10 April 2020สร้างโดย:Admin

เพื่อสมทบทุนบริจาค / จัดหา / จัดทำ สิ่งที่จำสิ่งที่จำเป็นให้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนช่วยเหลือนักศึกษาและคนในครอบครัวที่ติดเชื้อ รวมถึงชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด