“นักวิจัย พบ แหล่งทุน”

วันที่:Thursday,04 July 2019สร้างโดย:Admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 
แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
***โดยทีมวิทยากรจากแหล่งทุน สวก.มาช่วยพัฒนา***

ในวันที่ 9 ก.ค.2562 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
⭐️ขอเชิญคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สนใจส่งconcept paper และ
คลิกที่ลิงค์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ลิงค์

หรือสแกน QR CODE