ประกวดออกแบบเสื้อการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน ครั้งที่ 52

วันที่:Tuesday,14 January 2020สร้างโดย:Admin

องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

ร่วมประกวดออกแบบเสื้อการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน ครั้งที่ 52

รายละเอียดในการส่งเข้าประกวด
  1. ในเสื้อฟุตบอลฯต้องมีตราสัญลักษณ์การแข่งขัน และตรามหาวิทยาลัย
  2. ในตรีม “ Art and culture of korat ด้วยศาสตร์พระราชา”
  3. ให้อธิบายความหมายในการออกแบบเสื้อ
  4. เสื้อโปโล

รางวัล
  เสื้อฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน ครั้งที่52 พร้อมใบเกียรติบัตร

ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 10-15 ม.ค. 63 ***
  ทาง inbox เพจองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ Nrru 2019