ร่วมสร้างบุญยิ่งใหญ่ “วิสาขบูชา พุทธบารมี”

วันที่:Wednesday,23 May 2018สร้างโดย:PR nrru

        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสร้างทาน บุญบารมี ในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม” พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่11 มิถุนายน2561 เวลา10.00-22.00 น.
ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ภายในงานได้จัดให้มีการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ9 พระองค์ จาก4 ประเทศ (อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ และไทย) ชมนิทรรศการ ภาพถ่ายชุด พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ ชมประติมากรรมพระรูป น้อมรำลึกและเทิดทูนพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่9 พิธีกวนข้าวมธุปายาส นั่งสมาธิเจริญสติ เดินจงกลม และฟังธรรมบรรยายทุกวัน

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายต้นผ้าป่ามหากุศล ในวันจันทร์ที่28 พฤษภาคม2561 เวลา09.00 น. ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่หน่วยงานที่สังกัด ซึ่งจะมีรถบริการรับ-ส่ง ขึ้นรถในเวลา08.40 น. ณ ด้านหน้าอาคาร31 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยได้ที่ ต้นผ้าป่า ตามหน่วยงานต่าง ๆ หรือที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร10 ชั้น1 สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0-4400-9009 ต่อ1011