ประกาศผลการตัดสิน กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนเมษายน 2563

วันที่:Thursday,30 April 2020สร้างโดย:Admin

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา ที่ชนะการประกวดในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อ ทีมมุ่นอุ้ยปุ้ย
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อ ทีมYogurt studio
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อ ทีม เจน นุน โบว์
  รางวัลชมเชย ชื่อ ทีม เรื่องหมู หมู
  รางวัลชมเชย ชื่อ ทีม Oh Yea

ร่วมรับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/nrru.ubi