ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good practice) โครงการยกระดับการอ่านการเขียน และการคิดวิเคราะห์

วันที่:Friday,02 August 2019สร้างโดย:bond

   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good practice) โครงการยกระดับการอ่านการเขียน และการคิดวิเคราะห์ สู่ทักษะการมีวิจารณญาณ ด้วยวิธีการให้ "นั่งร้าน" เพื่อความเฉลียวฉลาด วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินาถ จงกลกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 087-8720199