100 Rai Organic Coffee ร่วมกับ Deenan Coffee ได้จัดกิจกรรม CSR นำเอาสิ่งของเครื่องใช้

วันที่:Wednesday,27 November 2019สร้างโดย:Admin

   อาทิเช่น อาทิ ผ้าห่ม เสื้อผ้า ยาสามัญประจำบ้าน อาหารแห้งฯ  เพื่อช่วยเหลือพี่ชาวลีซู หมู่บ้าน ดอยช้าง หัวแม่เย็น ตำบลแม่ฮี อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์ ให้กับ 100 Rai Organic Coffee และ Deenan Coffee
ทางเราจะนำสิ่งของไปบริจาคช่วงปลายเดือนธันวาคม ณ โอกาสนี้ ขอเชิญชวนท่านใดสนใจนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่ ร้านกาแฟอินทรีย์ร้อยไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 15 ธันวามคม 2562


ขอบคุณ
100 Rai Organic Coffee