ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันที่:Monday,26 October 2020สร้างโดย:Admin

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก คลิกที่นี่ 

สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตรวจสอบอาคารและห้องสอบ เรียงลำดับตามรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบของตนเอง

ข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ
   1. ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ต่อกรรมการกำกับห้องสอบสำหรับการสอบข้อเขียน
   2. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสอบ