งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

วันที่:Friday,18 September 2020สร้างโดย:Admin

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

กำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
รายละเอียดการประกวดแข่งขัน
รูปแบบการเขียนโครงงาน
ใบสรุปรายการประกวดแข่งขัน

*** สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง  25 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. 

1. คลิกอ่านรายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2.  คลิกอ่านรายละเอียดการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint 3D

3. คลิกอ่านรายละเอียดการเขียนโปรแกรม Scratch ประถมศึกษาตอนปลาย / มัธยมศึกษาตอนต้น

4. คลิกอ่านรายละเอียดการแข่งขันสร้างเว็บเพจประเภท text editor

5. คลิกอ่านรายละเอียดการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น Internet of Things

6. คลิกอ่านรายละเอียดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

7. คลิกอ่านรายละเอียดการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

8. คลิกอ่านรายละเอียดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

9. คลิกอ่านรายละเอียดการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์(Science Show)

10. คลิกอ่านรายละเอียดการประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ** คลิกดาวน์โหลด Template Poster การประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี