ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา วันไหว้ครู ปี 62

วันที่:Monday,15 July 2019สร้างโดย:Admin

   งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปณ หอประชุมใหม่ ซึ่งผู้มีจิตอันเป็นกุศลสามารถนำใบเสร็จชำระเงินไปลดหย่อนภาษีตามกฎหมายได้ 

   โดยสามารถแจ้งความประสงค์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนและแนะแนว อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3426,3427 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2562