ราชภัฏโคราช ชวนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ชมการแสดงนาฏยวิจิตรศิลป์ ปี 62

วันที่:Wednesday,09 October 2019สร้างโดย:Admin

   สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา โครงการนาฏยวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00-20.30 น. ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1

   ภายในงานพบกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย การแสดงชุด ถวายบังคมก้มเกศา เทิดมหาวชิราลงกรณ์,ฮองขวัญ,บูน และนางด้ง ซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมชมการแสดงได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 06-1357-1744 (ชมฟรี)