วันนี้ คุณเติม NRRU ตู้แบ่งปันความสุข แล้วหรือยัง

วันที่:Monday,18 May 2020สร้างโดย:Admin

ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้กัน ด้วยการนำอาหารแห้ง และอุปกรณ์ยังชีพอื่น ๆ มาร่วมเติม NRRU ตู้แบ่งปันความสุข เพื่อรวมพลังก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 

 -อย่าหยุดการแบ่งปันเมื่อเห็นความโลภ
 -อย่าทิ้งการสอนให้รู้จักการแบ่งปันในที่ขาดแคลน
 -อดทนที่จะสอนให้เป็นผู้รับอย่างพอเพียง

 ทุกคนจะเท่าเทียมกันในสังคมนี้เพราะการให้ NRRUตู้แบ่งปันความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ที่พึ่งของท้องถิ่น ที่ตั้งตู้ปันสุข ราชภัฏโคราช

พิกัด:https://goo.gl/maps/uNXJVhmkTdnSHKgN8

(NRRUตู้แบ่งปันความสุข ตั้งอยู่ภายในเต้นท์สีส้ม ข้างศาลาที่พักรอรถเมล์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

ระเบียบปฏิบัติการใช้ตู้ มีดังนี้

 - ขอความร่วมมือแบ่งปันด้วยอาหารแห้ง ที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด เพื่อความสะอาดปลอดภัยในสุขอนามัยของผู้รับไปบริโภค
 - งดเว้นการนำอาหารสด อาหารปรุงสุกที่เสียง่าย และอาหารที่มีกลิ่นฉุนใส่ไว้ในตู้ เพื่อป้องกันสัตว์และแมลง
 - หากพบว่ามีของเต็มตู้ ให้แจ้งผู้ดูแลตู้แบ่งปันความสุข เพื่อรับสิ่งของแบ่งปันมาเก็บไว้ สำหรับนำไปเติมใส่ตู้ไว้ในรอบเวลาต่อไป
 - เวลาทำความสะอาด และตรวจสอบตู้แบ่งปันความสุข วันละ 2 รอบ เวลา 09.00 น. และ เวลา 18.00 น. ของทุกวัน
 - ตู้แบ่งปันความสุขมีกำหนดระยะเวลาการตั้งตู้แบ่งปันไว้ 2 เดือน หากพบว่าไม่มีผู้แบ่งปัน หรือ ปัญหาอื่นใด ผู้ดูแลจะยุติการตั้งตู้ทันที
 - ผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลัง เปิดตู้

จับสิ่งของภายในตู้แบ่งปันทุกครั้ง

** สอบถามรายละเอิียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ดูแลตู้แบ่งปันความสุข หมายเลขโทรศัพท์ 085-2056425 **