วิจัยเชิงรุก RDI งานวิจัยขายได้ งานย่าโม 2561

วันที่:Thursday,29 March 2018สร้างโดย:bond

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการ RDI งานวิจัยขายได้ ในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปณ นิทรรศการส่วนราชการ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ภายในนิทรรศการได้จัดให้มีการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ อาทิ สินค้าแปรรูปจากอาหาร ผ้าไหม และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการ
บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
   จึงขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9460