ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award

วันที่:Monday,07 May 2018สร้างโดย:bond    กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award ให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Balraj Arunasalam ประธาน Toastmasters International เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่มหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนและพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

         ผู้สนใจร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือ ศึกษารายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ: NRRUInterAffairs สอบถามเพิ่มเติมที่ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1548

หรือ ลงทะเบียน online ได้ที่

https://goo.gl/forms/1ouzwTq6DMEfxERE2