ติดต่อรับบัตรนักศึกษา 26 ต.ค.-6 พ.ย. 63

วันที่:Monday,26 October 2020สร้างโดย:Admin

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.ราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1,3 (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ให้ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าว

   นักศึกษาที่จะรับบัตรนักศึกษาใหม่ จะต้องนำใบนัดรับบัตรนักศึกษา (สีม่วง ในวันรายงานตัว) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.ราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-8405