ราชภัฏโคราชเคียงคู่ อยู่ข้างประชาชน "น้ำท่วม ไม่แล้งน้ำใจ"

วันที่:Monday,26 October 2020สร้างโดย:Admin

   วันที่ 24 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อสมทบทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยในวันนี้มีผู้มาร่วมบริจาคอย่างไม่ขาดสาย โดยมี องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ศิษย์เก่ามาร่วมกันรับบริจาคสิ่งของ และ บรรจุถุงยังชีพ กว่า 300 ชุด เตรียมพร้อมลงพื้นที่มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยเขตอำเภอโชคชัยในวันที่ 25 ตุลาคม นี้