ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่:Saturday,14 December 2019สร้างโดย:Admin


===คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด===