ราชภัฏโคราช จับมือ บ.ทีดีเอส เทคโนโลยี จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่:Thursday,20 August 2020สร้างโดย:Admin

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ lloT (Industrials Internet of Things)” และอบรมการใช้งานของชุดฝึกหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ สั่งการด้วยระบบ lloT ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2920,2921