ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สังคมไทยโตไปไม่คอรัปชั่น"

วันที่:Tuesday,25 August 2020สร้างโดย:Admin

   กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สภานักศึกษาภาคปกติ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สังคมไทยโตไปไม่คอรัปชั่น" ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมมูลค่า 5,000 บาท 

  -คุณสมบัติ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาชั้นปีที่ 1-5
  -เปิดรับสมัคร21-26 สิงหาคม 2563

   รับใบสมัครได้ที่:สำนักงานสภานักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 1)