ปฏิทินวันหยุด เดือนกรกฎาคม 2562

วันที่:Thursday,11 July 2019สร้างโดย:Admin

ปฏิทินวันหยุด เดือนกรกฎาคม 2562 

13-14 กรกฎาคม 2562 งดการเรียนการสอน ภาค กศ.ปช. เนื่องจากจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
16 กรกฎาคม 2562 หยุดราชการ วันอาสาฬหบูชา
17 กรกฎาคม 2562 หยุดราชการ วันเข้าพรรษา
27-28 กรกฎาคม 2562 หยุดราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคม 2562 หยุดราชการชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

   ข้อมูลจาก ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2561