เคียงข้างในยามยาก ราชภัฏโคราชที่พึ่งของท้องถิ่น

วันที่:Monday,26 October 2020สร้างโดย:Admin

ราชภัฏโคราชช่วยชาวปักฯ ช่วยกัน ช่วยกัน

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อ.ต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสา นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 300 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการเป็น “ที่พึ่งของท้องถิ่น”

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการตั้งจุดรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยผู้ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้สนใจสามารถนำน้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ทั่วไป เครื่องอุปโภค-บริโภค มาบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.30-16.00 น. ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009