สำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้อาจารย์ยืมหนังสือ online ได้จากที่บ้าน

วันที่:Tuesday,31 March 2020สร้างโดย:Admin

ขั้นตอนการใช้งาน 
     1. จองหนังสือผ่าน http://arc2.nrru.ac.th/liberty  
         หรือ แจ้งจองผ่าน line:ARIT NRRU Service 
     2. เจ้าหน้าที่จัดหาหนังสือ  และติดต่อให้มารับหนังสือ
     3. ผู้ใช้เข้ารับหนังสือที่ห้องสมุดในวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี   เวลา 11.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสารสนเทศ โทร 084-8249073